Organisatie

De stichting STILL KIDS kent een bestuur dat verantwoordelijk is voor de naleving van de statuten en het huishoudelijke reglement. Voor algemene informatie over de clinic en voor specifieke vragen betreffende behandelindicaties of behandelingen kunt u contact opnemen met het secretariaat. STILL KIDS heeft een bestuur bestaande uit 6 personen, dat minimaal 4 keer per jaar bijeenkomt.