Hoofdpijn bij kinderen

Hoofdpijn bij kinderen is een veel voorkomende indicatie bij osteopatische consultatie. De oorzaken hiervoor kunnen zeer uiteenlopend zijn. De osteopaat zal middels het onderzoek proberen de oorzaak op te sporen op mechanisch gebied. Dit betekent dat de osteopaat zoekt naar blokkades in het gehele lichaam welke een algehele balansverstoring als gevolg hebben. Zowel blokkades in de wervelkolom als blokkades in het schedel -heiligbeensysteem en het orgaansysteem kunnen hun weerslag hebben in spanning in het hoofd. 

Belangrijk punt is de symmetrie van de schedelbasis van waaruit het zenuwstelsel ontspringt, spanningsverschil op dit niveau kan leiden tot aanpassingen in het lichaam. Echter deze aanpassingen kunnen teveel voor het lichaam zijn en daardoor tot klachten leiden. Niet alleen het mechanische systeem is voor de osteopaat belangrijk om in balans te zijn. Er kunnen andere factoren aanwezig zijn welke veel energie vragen, zoals algemeen niet goed in zijn vel zitten, voedingsproblemen, slaapstoornissen of andere ritmeproblemen. Ook emotioneel welbevinden heeft een rechtstreekse lijn met fysiek welbevinden. De osteopaat kan middels technieken de lichamelijke balans herstellen. Vaak gaan hoofdpijnklachten bij het kind samen met buikklachten. Dit geeft aan dat de osteopaat ook dit gedeelte in de behandeling moet betrekken.