Astma bij kinderen

Natuurlijk zijn de symptomatologie en de oorzaken betreffende astma bij het kind zeer uiteenlopend en multi-factorieel. Toch kan osteopathie een zeer positieve ondersteunende invloed hebben. De osteopaat zal zich met twee belangrijke gebieden bezighouden; de algemene immuniteit of weerstand en de mogelijkheid tot een goede ademhaling.

Een goede ademhaling heeft te maken met een goede beweeglijkheid van de thorax ( dit betekent de beweeglijkheid van de wervelkolom, de ribben, het borstbeen alsook beweeglijkheid van de organen binnen de thorax) een goed functionerend middenrif en de spanning op de buik en de buikspieren. Blokkades in bovengenoemde gebieden kunnen hun weerslag hebben op het adempatroon waardoor ook de ventilatie van de luchtwegen wordt verstoord. 

Het tweede aandachtspunt bij kinderen met astma is de algemene weerstand. Vaak hebben deze kinderen te maken met veelvuldig medicatiebeleid ten gevolge van chronische infecties, de osteopaat onderzoekt de algemene vitaliteit van het kind en zal deze proberen te verbeteren. Soms gaat dit samen met voedingsadviezen gezien de relatie die er bestaat tussen de luchtwegen en bepaalde darmproblematiek.